II Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Wrocław, 16 - 18 maja 2014

ban
Celem konferencji jest przybliżenie problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem, który w Polsce jest jeszcze mało znany. Zanieczyszczenie światłem, powodowane przez nocne oświetlenie zewnętrzne, ma różnorodne skutki uboczne. Światło emitowane przez oświetlenie zewnętrzne zaburza naturalny dobowy cykl obecności i braku światła (dzień/noc). Cykl ten jest konieczny dla funkcjonowania organizmów żywych, w tym człowieka. Ponadto, zanieczyszczenie światłem rozjaśnia nocne niebo. To utrudnia obserwacje astronomiczne oraz zubaża krajobraz o ważną składową - ciemny, rozgwieżdżony nieboskłon, który od prehistorii inspirował i kształtował człowieka.

Skutki uboczne zanieczyszczenia światłem są nie tylko problemem dla wielu dziedzin nauki, ale również dla całego społeczeństwa. W wielu miejscach na świecie zanieczyszczenie światłem jest bardzo wysokie i wciąż rośnie. Skutki tego zanieczyszczenia są szczególnie zauważalne na obszarach silnie zurbanizowanych. W tych miejscach nadmierne lub nieprawidłowe oświetlanie w nocy prowadzi do wielu negatywnych skutków odczuwalnych przez wszystkie organizmy, zarówno faunę i florę, jak również człowieka. Jednocześnie w tych obszarach jasność nocnego nieba jest tak duża, że widoczne są tylko nieliczne, najjaśniejsze gwiazdy i planety oraz Księżyc. Nadmierne lub nieprawidłowe oświetlanie przynosi też spore straty finansowe.

Temat zanieczyszczenia światłem był początkowo zauważony głównie przez środowisko astronomiczne. Wraz z odkrywaniem skutków tego zanieczyszczenia stało się ono przedmiotem zainteresowania ze strony specjalistów wielu dziedzin. Obecnie jest to jeden z najbardziej interdyscyplinarnych tematów w nauce.

Podczas konferencji pragniemy poruszyć problemy związane ze środowiskowymi, astronomicznymi i ekonomicznymi skutkami zanieczyszczenia światłem oraz zagadnienia dotyczące łagodzenia tych skutków przez odpowiednie rozwiązania w technice oświetleniowej, architekturze i urbanistyce. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia światłem polega na racjonalnym wykorzystywaniu oświetlania zewnętrznego uwzględniającym najnowszą wiedzę dotyczącą wpływu światła nocą na nasze otoczenie i nas samych. To zadanie wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Naszym celem jest, aby konferencja była dla osób zainteresowanych zanieczyszczeniem światłem miejscem spotkania, dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy osoby związane z astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych , przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.